Το έργο Developing senior human capital and promoting active aging through teaching and coaching (TrainCoDe) στοχεύει στην εκπαίδευση και υποστήριξη, στελεχών επιχειρήσεων άνω των 45 ετών, μέσω ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν απολέσει τη θέση εργασίας τους και συναντούν δυσκολίες στην διαδικασία επανένταξης τους στην αγορά εργασίας, κυρίως λόγω ηλικίας και κόστους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από την Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία.

Διάρκεια: 01/12/2013 - 31/11/2015

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.traincode.eu