Το έργο Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas (RUBIGAS) σκοπεύει στην αναβάθμιση και συνέχιση ενός προηγούμενου Ευρωπαϊκού έργου με το ακρωνύμιο "RESNET", το οποίο είχε σαν θέμα την εκπαίδευση γύρω από τα βιο-καύσιμα και τους τρόπους και μεθόδους χρήσης τους από τους αγρότες.

Κατά τη διεκπαιρέωση του έργου, θα προστεθούν διάφοροι σχετικοί τομείς εκπαίδευσης, όπως είναι οι αγροτικές μονάδες βιοαερίου. Κύριοι αποδέκτες του έργου είναι οι αγρότες και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών.

Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν οργανισμοί από την Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σλοβακία.

Διάρκεια: 01/12/2013 - 30/11/2015

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.rubigas.eu