Ο κύριος στόχος του έργου EU Youth: From theory to action - Act Youth EU, είναι η προώθηση της δυνατότητας απασχόλησης και των καινοτόμων ευκαιριών για νέους φοιτητές/απόφοιτους, με την ενημέρωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικές νοοτροπίες και άλλες οριζόντιες δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχή εισδοχή στην αγορά εργασίας.

Έτσι, κύριος στόχος του έργου, είναι η απάντηση στις εκπαιδευτικές προκλήσεις της ανώτερης εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη και στα κράτη-μέλη της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης ενός σύνθετου συστήματος για τη διάγνωση, τη μέτρηση και την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων.

Οι στόχοι του έργου, ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό όραμα για οικοδόμηση μιας ανώτερης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τα θέματα προτεραιότητας Νεολαία σε Κίνηση, Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη και την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και το Σχέδιο Δράσης Επιχειρηματικότητα 2020.

Ομάδες-στόχοι:

  • Εκπαιδευτές
  • Λέκτορες ανώτερης εκπαίδευσης
  • Φοιτητές και Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το έργο συντονίζεται από την εταιρεία Eurosuccess Consulting και φέρνει σε συνεργασία συνολικά πέντε εταίρους από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος (2), Πορτογιαλία, Πολωνία και Λιθουανία.

Διάρκεια: 01/10/2015 – 30/09/2017

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.actyouth.eu