Ο στόχος του Erasmus + έργου που ονομάζεται Branding EU - Branding and Extroversion of EU enterprises, είναι να βοηθήσει επιχειρήσεις να προωθηθούν μέσω εμπορικής επωνυμίας και εξωστρέφειας. Στοχεύει στο να εξοπλίσει τις επιχειρήσεις με τα απαραίτητα εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε να αναπτύξουν μια στάση εξωστρέφειας και προώθησης εμπορικής επωνυμίας των προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων (ή εξαγωγών, εάν ισχύει).

Οι ομάδες-στόχοι είναι:

  • Επιχειρήσεις
  • Αυτοεργοδοτούμενα άτομα
  • Οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης
  • Οργανισμοί εκπαίδευσης
  • Εμπορικά Επιμελητήρια
  • Ομοσπονδίες εργοδοτών

Η εταιρεία Eurosuccess Consulting είναι ένας οαπό τους εταίρους οργανισμούς, πέντε στο σύνολο: Κύπρος, Ουγγαρία (2), Ισπανία και Ελλάδα.

Διάρκεια: 01/11/2015 – 31/10/2017

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.brandingeu.com