Το έργο BREAKING THE CIRCLE - European peer to peer actions to raise the awareness of children, youngsters and professionals on rights in children and juvenile justice, εγκρίθηκε κάτω από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “JUSTICE” και στοχεύει στην ενημέρωση ενός νομικού πλαισίου για να εγγυηθεί μια αποτελεσματική πρόσβαση των παιδιών σε μια επαρκής νομική διαχείριση, έτσι ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων σχετικά με τα δικαιώματά τους στις αστικές, ποινικές και διοικητικές νομικές διαδικασίες μέσω μιας προσέγγισης που ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους
  • Η ενημέρωση των σχετικών φορέων που δουλεύουν στον τομέα Δικαιοσύνης Ανηλίκων και Εκπαιδευτικού Συστήματος σχετικά με μια προσέγγιση στη δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά
  • Η βελτίωση των πρακτικών δικαιοσύνης φιλικών προς τα παιδιά, σε όλα τα κράτη-μέλη

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το έργο θα διεκπεραιώσει εκστρατείες για να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τον κόσμο για το σχετικό θέμα, εμπλέκοντας παιδιά που έχουν πείρα στις νομικές διαδικασίες.

Οι σχετικοί οργανισμοί που συμμετέχουν στο έργο είναι από την Κύπρο (Eurosuccess Consulting), την Ιταλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία.

Διάρκεια: 01/09/2015 – 31/08/2017

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου http://breakthecircle.altervista.org