Το De-Schooling In School: Re-shaping school practices to bring motivation, grit and choice in disadvantaged youth learning, είναι ένα έργο Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + με κύριο στόχο την απομάκρυνση από παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, και η προσπάθεια υιοθέτησης νέων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και πρακτικών που μπορούν να δώσουν κίνητρο και επιλογή στους μαθητές. Αυτές οι καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας θα σχετίζονται με την αγορά εργασίας και θα αναπτύσσονται μετά από συγκεκριμένη έρευνα. Θα εξοπλίσουν τους μαθητές με δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως επιχειρηματικές δεξιότητες, για να είναι ικανοί όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Ομάδες στόχοι:

 1. Μαθητές
  • Με άνεργους γονείς ή υπερβολικά απασχολημένους γονείς που δεν έχουν χρόνο για να στηρίξουν τα παιδιά τους
  • Με μεταναστευτικό παρελθόν ή με γονείς που ζουν στο εξωτερικό
  • Με χαμηλά αποτελέσματα στο σχολείο, που τους λείπει το κίνητρο, η αυτοπεποίθηση και οι μαθησιακές δεξιότητες
  • Που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο περιθωριοποίησης, που δεν ανήκουν σε κοινότητα, που δεν αναγνωρίζουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους
  • Που δεν έχουν θετική σχολική εμπειρία
 2. Νέοι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Η εταιρεία Eurosuccess Consulting είναι μία από τους συνολικά 7 εταίρους οργανισμούς του έργου, που προέρχονται από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος (2), Ρουμανία (2), Τουρκία (2) και Ηνωμένο Βασίλειο.

Διάρκεια: 01/09/2015 – 01/09/2018