Το έργο του Erasmus + MPATH – Exploring Pathways Toward Employment αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πρότυπου καθοδήγησης, βοηθώντας τις ομάδες-στόχους (εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση, μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί που ψάχνουν την πρώτη τους δουλειά, αυτούς που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο) να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αλλά και να διατηρήσουν μια θέση σε αυτή.

Είναι σημαντικό για το έργο να δημιουργήσει ένα πρότυπο mentoring το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των mentees. Το έργο MPATH στοχεύει στο να αυξήσει τις πιθανότητες εισδοχής των ομάδων-στόχων στην αγορά εργασίας, αλλά και στην παραμονή τους σε αυτή. Το έργο θα εξοπλίσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς με καινοτόμα υλικά, με σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους.

Το έργο φέρνει σε συνεργασία έξι οργανισμούς από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος (Eurosuccess), Πορτογαλία (2), Ρουμανία (2) και Ουγγαρία.

Διάρκεια: 01/09/2015 – 01/09/2018

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.mpath-mentoring.org