Το έργο του Erasmus + Pro.Women - Proposals and Strategies for Women Entrepreneurs, στοχεύει στο να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη περιοχών, μέσω της προώθησης και ενδυνάμωσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Η ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποτελούν τη βάση του επιχειρηματικού μυαλού και συμπεριφοράς.
  • Η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στο θέμα της αυτο-εργοδότησης και της επιχειρηματικότητας ως πιθανές επαγγελματικές επιλογές.

Το έργο απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, δηλ. γυναίκες με παιδιά, οι οποίες με την τρέχουσα οικονομική κρίση αντιμετωπίζουν διπλή δυσκολία: εξεύρεση εργασίας και ισορροπία εργασίας και οικογένειας.

Η κοινοπραξία θα διεκπεραιώσει μια αποτελεσματική στρατηγική για να αυξήσει τις δεξιότητες της ομάδας-στόχου «γυναίκες-μητέρες» που θέλουν να συνδυάσουν εργασία και οικογενειακή ζωή μέσω καινοτόμων μεθόδων, και μέσω της διεκπεραίωσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα εξοπλίσει την ομάδα-στόχο με τις βασικές δεξιότητες απαραίτητες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Η εταιρεία Eurosuccess Consulting αποτελεί ένα από τους οκτώ εταίρους οργανισμούς στο σύνολο, από Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Λιθουανία.

Διάρκεια: 01/09/2015 –31/08/2017

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου http://ka2prowomen.jimdo.com