Ολοκληρωμένα

Το έργο ATHLISI στοχεύει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των προπονητών και των μελών αθλητικών συλλόγων στο θέμα της προώθησης του κοινωνικού ρόλου των αθλητικών συλλόγων και της προώθησης της κοινωνικής ένταξης μέσω των αθλημάτων.

Ο κύριος στόχος του έργου EU Youth: From theory to action - Act Youth EU, είναι η προώθηση της δυνατότητας απασχόλησης και των καινοτόμων ευκαιριών για νέους φοιτητές/απόφοιτους, με την ενημέρωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικές νοοτροπίες και άλλες οριζόντιες δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχή εισδοχή στην αγορά εργασίας.

Το έργο του Erasmus + Pro.Women - Proposals and Strategies for Women Entrepreneurs, στοχεύει στο να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη περιοχών, μέσω της προώθησης και ενδυνάμωσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Το έργο του Erasmus + MPATH – Exploring Pathways Toward Employment αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πρότυπου καθοδήγησης, βοηθώντας τις ομάδες-στόχους (εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση, μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί που ψάχνουν την πρώτη τους δουλειά, αυτούς που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο) να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αλλά και να διατηρήσουν μια θέση σε αυτή.