Ολοκληρωμένα

Το έργο EMVOI στοχεύει στο να συμβάλει στην αναγνώριση, την επικύρωση και τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων της ΑΑΕΕ μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αξιολόγηση, την κατάρτιση και την πιστοποίηση ISO 17024 για τους σύμβουλους διαχείρισης έργων της ΕΕ.

Το έργο VIDA YOUTH έχει σαν γενικό στόχο να μειώσει τη νεανική βία στις σχέσεις μεταξύ των νέων, με τους παρακάτω ειδικούς στόχους:

Η κατάρτιση μειονεκτούσων ομάδων, δηλ. περιθωριοποιημένων ατόμων, ενηλίκων με χαμηλά προσόντα, πρώην κρατουμένους, των οποίων οι δεξιότητες δεν έχουν ποτέ πιστοποιηθεί λόγω έλλειψης κατάρτισης γίνεται σταδιακά σημαντική. Αυτές οι ομάδες-στόχοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση «τυποποιημένων» μαθημάτων κατάρτισης λόγω του τρόπου ζωής που έχουν επιλέξει κυρίως.

Το έργο LAMOS EU έχει υποβληθεί στην Κύπρο και εγκρίθηκε ως το πρώτο έργο στη λίστα έγκρισης κάτω από τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Βασικής Δράσης 2 (Στρατηγικές Συνεργασίες) του προγράμματος ERASMUS +.