Η EUROSUCCESS CONSULTING δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσομένων της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών στοιχείων από την Εταιρεία μας.

Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού μας επιλέγοντας εδώ.