Περίληψη

Η κακοποίηση και παραμέληση παιδιών είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Η κακοποίηση και παραμέληση παιδιών είναι παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών και αποτελούν εμπόδιο τόσο για την εκπαίδευση των παιδιών όσο και για τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική τους ανάπτυξη. Η Eurosuccess Consulting (EUROSC) προσυπογράφει τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών, την οποία έχει συνυπογράψει η Κύπρος.

Η Eurosuccess Consulting, μέσω της συμμετοχής της και εφαρμογής έργων & πρωτοβουλιών παιδείας/εκπαίδευσης και ανάπτυξης, με Ευρωπαϊκά και Εθνικά κονδύλια, καλύπτει ένα ειδικό θεσμικό ρόλο στην κοινωνία για τα παιδιά. Συνεπώς, η EUROSC οφείλει να διασφαλίσει ότι θα προσφερθεί σε όλα τα παιδιά τα οποία έρχονται σε επαφή και συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες ένα ασφαλές και προστατευόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εξελιχθούν και θα αναπτυχθούν.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Παιδιών της Eurosuccess Consulting, επιλέξτε εδώ