Ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με τον τομέα των ξένων επενδύσεων ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις γνώσεις σας σχετικά με τον τομέα της εκπαίδευσης συμβούλων για την προσέλκυση και υποστήριξη ξένων επενδυτών;

Το Ευρωπαϊκό έργο Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment advisors - Boost EU – FDI advisor στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών σχετικά με τη βελτίωση της εκπαίδευσης στον τομέα της προσέλκυσης και υποστήριξης ξένων επενδυτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, θα γίνει προσπάθεια μείωσης του χάσματος μεταξύ της ζήτησης της αγοράς εργασίας και της εκπαιδευτικής προσφοράς των συμβούλων.

Γενικοί στόχοι του έργου

  • βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
  • βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε συμβουλευτικές εταιρείες,
  • βελτίωση της απασχολησιμότητας ενηλίκων εκπαιδευομένων.

Η κοινοπραξία του έργου

Η διεθνής διάσταση του έργου εξασφαλίζεται από μια διακρατική κοινοπραξία εταίρων από τη Σλοβενία (Replika- Συντονιστής έργου, B2),  την Κροατία (Magnet, PAR Business School) και την Κύπρο (Eurosuccess Consulting) και άλλων συναφών οργανισμών.

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε;

Με βάση την εκτεταμένη διεθνή έρευνα στο πλαίσιο του έργου, έχουν αναπτυχθεί δύο εγχειρίδια και ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για συμβούλους και για καθοδηγητές FDI, καθώς και πρωτοβουλίες για την ένταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος σε εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα εργαλεία θα είναι διαθέσιμα εντός των ημερών στην ιστοσελίδα του έργου: www.fdi.2country.eu, ενώ μπορείτε ήδη να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντελώς δωρεάν (διαθέσιμο στα ελληνικά και αγγλικά).