Το έργο LearnersMot στοχεύει στο να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτών που εργάζονται με ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά επαγγελματικά προσόντα.  

Τα τρία webinars πραγματεύονται διαφορετικές θεματολογίες που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και διοργανώνονται σε συνεργασία με εμπείρους εκπαιδευτές που δουλεύουν μ’ αυτές τις ομάδες στόχους και θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στον τομέα.

Τα webinars θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Οπότε save the dates!

1ο webinar – Τρίτη 18 Ιουνίου, 16:00 (ώρα Κύπρου)

Θεματολογία:

  • Definitions and concepts of functional literacy and functional illiteracy
  • Ideas on how to approach illiterate learners
  • The importance of collecting life stories
  • Personal and collective situations leading to functional illiteracy

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 1ο webinar εδώ.

2ο webinar – Πέμπτη 20 Ιουνίου, 12:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου)

Θεματολογία:

  • Storytelling and Animation Techniques
  • Organizing the learning environment

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 2ο webinar εδώ.

3ο webinar – Παρασκευή 28 Ιουνίου, 13:00 (ώρα Κύπρου)

Θεματολογία:

  • Discovering learners' learning styles
  • ICT tools in adult education

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 2ο webinar εδώ.