Τι είναι το έργο Stand by Me

Το έργο Stand by Me έχει σκοπό να φέρει τις ομάδες – στόχους κοντά για να συμμετάσχουν συλλογικά σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και τον σχεδιασμό ενός πρωτοκόλλου δράσης για την βελτίωση της αποχώρησης νεαρών που ανήκουν σε προβληματικές οικογένειες ή έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία και τώρα ζουν σε εναλλακτικούς χώρους φροντίδας. Στην περίπτωση της Κύπρου, με τον όρο Εναλλακτικός Χώρος Φροντίδας εννοούμε Ξενώνες Εφήβων και άλλους χώρους που φιλοξενούν νέους που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες ή έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία, το Τμήμα Φυλακών (Ανοικτές Φυλακές Κύπρου) όπου φιλοξενεί νεαρούς παραβάτες αλλά και νεαροί που ζουν σε ανάδοχες οικογένειες λόγω τους προβληματικού περιβάλλοντος που επικρατεί στην οικογένεια τους.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

• Να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μηχανισμών και διαδικασιών για την αποχώρησης των νεαρών από χώρους φροντίδας, εντάσσοντας τους ίδιους τους νεαρούς στον σχεδιασμό,
• Ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών που υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες νεαρών ατόμων,
• Βελτίωση των μηχανισμών για την αποχώρηση των νεαρών ατόμων σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εναρκτήρια συνάντηση στην Ιταλία

Στις 8, 9 και 10 Οκτωβρίου 2018 έλαβε μέρος στο Μιλάνο - Ιταλία, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Stand By Me.
Οι εταίροι συζήτησαν τα παραδοτέα του έργου, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την προώθηση του έργου και την παράδοσή του με τον καλύτερο ποιοτικό τρόπο. Επιπρόσθετα, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο τους σε σχέση με την φροντίδα και προστασία ανηλίκων σε εναλλακτικούς χώρους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (01/09/2018 – 30/04/2020), καθώς επίσης και μετά το τέλος του, το έργο θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις ομάδες-στόχους, σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα προσφέρει επίσης την ευκαιρία για περεταίρω διάδοση των αποτελεσμάτων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο, πατήστε εδώ