Νέα

Πρόκειται να προσλάβετε καινούριο προσωπικό; Γνωρίζετε ότι με την πρόσληψη προσωπικού, μπορείτε να επιχορηγηθείτε μέχρι και το 80% του μισθολογικού κόστους του νέου ατόμου;

Τέσσερα (4) ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΧΕΔΙΑ για την καταπολέμηση ανεργίας τα οποία αφορούν στην πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού και που μπορούν να αξιοποιηθούν ΑΜΕΣΑ από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης.

Τα Σχέδια στοχεύουν στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε Σχέδιο.

Επιχορηγημένο σεμινάριο του οποίου στόχος του είναι να κατανοηθεί από τους συμμετέχοντες ότι χρειάζονται ικανότητες που θα κάνουν τον πελάτη να αισθάνεται άνετα στο χώρο αλλά και ξεχωριστός.

Σημασία δεν έχει μόνο το ποιοτικό προϊόν ή υπηρεσία. Οφείλουμε να βλέπουμε και να χειριζόμαστε τον πελάτη σαν ‘φιλοξενούμενο’.

Από το Νοέμβριο του 2018, ο συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting σε συνεργασία με εταίρους από ακόμη 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία, Σλοβενία, Πολωνία και Ελλάδα), συμμετέχει στο διετές Ευρωπαϊκό έργο “BRANDING Mentoring - Brand building ofEU Enterprises through Mentoring.

Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο 2019 από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Στόχος του είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.