Νέα

Στα πλαίσια διεκπεραίωσης του έργου, πραγματοποιούνται διάφορες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μεθοδολογίες, προς επίτευξη των πιο πάνω στόχων, όπως είναι η ολιστική ψυχολογική προσέγγιση, τεχνικές Θεάτρου και άλλες πρακτικές καλών τεχνών, μέθοδοι και πρακτικές αλληλεπίδρασης με άλογα και άλλα ζώα, διάφορες εκδηλώσεις στην κοινωνία κ.λπ.

Σε όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες, το έργο στόχο έχει να εμπλέξει τόσο τις ομάδες στόχου (νέοι φυλακισμένοι και νέοι στην κοινωνία, ηλικίας 14 εως 30 ετών) όσο και εμπειρογνώμονες οι οποίοι έρχονται σε επαφή και απασχολούνται με τις εν λόγω ομάδες στόχους (εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.α).

Για να δείτε το σχετικό βίντεο με τις δραστηριότητες των νέων με τα άλογα, πατήστε εδώ

Τρίτη συνάντηση του έργου στην Μπαρτσελόνα

Στις 06 και 07 Νοεμβρίου 2018, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Μπαρτσελόνα της Ισπανίας, η τρίτη συντονιστική συνάντηση του έργου. Κατά την συνάντηση, οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν την πορεία των δραστηριοτήτων στην κάθε χώρα ως επίσης για τις μελλοντικές ενέργειες του έργου.

Επόμενες ενέργειες και δραστηριότητες

Στην κάθε χώρα μέλος του έργου, βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια τα οποία σκοπό έχουν να μεταφέρουν την τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που απορρέουν από το έργο E/I-motion, προς εμπειρογνώμονες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με νέους (κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι κ.α.) ως επίσης προς τις ομάδες στόχους (πρώην και νυν νεαροί παραβάτες και νέοι οι οποίοι προέρχονται από διάφορες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρώπη έχει να αναμετρηθεί με τη μείωση της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, κυρίως μεταξύ των νέων. Η χαμηλή αυτή συμμετοχή στα κοινά και η μη ενασχόληση με τον ακτιβισμό θα μετατρέψει τους νέους σε μια ολόκληρη γενιά που δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα δικαιώματά της και να απαιτήσει το σεβασμό που αξίζει.

Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας, ένα σημαντικό μέτρο της οικονομικής υγείας μιας χώρας ή περιοχής, εξακολουθεί να είναι υψηλό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που έχει μειωθεί από τα ιστορικά υψηλά του 2013. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτή η τάση, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο και αποφέρουν κέρδη είτε για τους επιχειρηματίες, είτε για ολόκληρη την κοινότητα.

Το έργο #PlayEurope - EduGames για ενεργή συμμετοχή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και έχει στόχο την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν νέοι επαγγελματίες να ξεκινήσουν το ταξίδι της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το πρώτο βήμα ήταν να ενισχυθούν τα κίνητρά τους. Για το λόγο αυτό, το πρώτο παράγωγο του έργου είναι το Εγχειρίδιο επιτυχημένων ιστοριών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπου παρουσιάζονται δέκα επιχειρηματικές περιπέτειες από όλη την Ευρώπη, με πρωταγωνιστές νέους επιχειρηματίες, που παραθέτουν τα ισχυρά και αδύναμα σημεία τους, τους φόβους και τις εμπειρίες τους.

Η δημοσίευση του Εγχειριδίου Επιτυχημένων Ιστοριών έγινε τον Ιούνιο του 2018 και είχε μεγάλη επιτυχία προσεγγίζοντας ευρύ κοινό σε όλη την Ευρώπη. Το εγχειρίδιο έγινε αποδεκτό από εκατοντάδες οργανισμούς κοινωνικής επιχειρηματικότητας οι οποίοι ενσωματώνουν τις ιστορίες στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα ώστε να προσφέρουν κίνητρα στους χρήστες τους.

Επικείμενες δράσεις

Το δεύτερο παραδοτέο του έργου #PlayEurope βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Οδηγός «Βήμα προς βήμα – Πως να γίνετε Κοινωνικός Επιχειρηματίας μέσα σε 7 ημέρες» θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του έργου και θα περιέχει τόσο τη θεωρία όσο και εκπαιδευτικά παιχνίδια για την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων, σημαντικών για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης. Η προσέγγιση της «ψυχαγωγικής εκπαίδευσης» θα αποτελέσει την αφετηρία για την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής στα κοινά, δημιουργώντας μια επιχείρηση που θα διέπεται από ηθικές αξίες.

PLAYEUROPE

 

Η κοινοπραξία θα συναντηθεί τον Οκτώβριο του 2018 στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας, για να συζητήσει την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του Οδηγού και τους τρόπους διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης της Πολωνίας και τον Πολωνικό Οργανισμό OIC Poland Foundation συμμετείχε σε δύο Ευρωπαϊκά έργα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών εμπειρογνωμόνων, προερχόμενους από διάφορους φορείς. 


Ο κύριος στόχος των έργων New challenges – European experiences και Knowledge exchange – exchange of good practices for the youth ήταν η βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων που είναι σημαντικές για την ποιότητα του προτύπου ανάπτυξης και υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης των εκπροσώπων των τοπικών κυβερνητικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) από την Ανατολική Πολωνία, διαμέσου της μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που υλοποιούνται στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 2017 – 2019, η Eurosuccess Consulting (EUROSC) σε συνεργασία με τον ΜΚΟ οργανισμό Center for Competence Development Cyprus (COMCY) και τους πιο κάτω συνεργάτες οργανισμούς και φορείς, φιλοξένησε περισσότερους από 120 Πολωνούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι έλαβαν γνώση και εκπαίδευση σχετικά με τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται στην Κύπρο ως προς την διαχείριση διαφόρων ομάδων πληθυσμού και ειδικότερα νέους οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες ομάδες. Παράλληλες δραστηριότητες διεξήχθησαν σε Ελλάδα, Ισπανία και Σκωτία.

Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Young Women as Social Entrepreneurs, Path to better life - Women Pro, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (Δράση KA2) και έχει ξεκινήσει το Μάϊο του 2018. Το Women Pro είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων εταίρων οργανισμών από τέσσερις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, με απώτερο στόχο να ενδυναμώσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες νεαρών γυναικών που ζουν την ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές.

Τι είναι το έργο Women Pro;

Το έργο WomenPRO έχει ως σκοπό να παρακινήσει νεαρές γυναίκες που διαμένουν στην ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές στο να απασχοληθούν επαγγελματικά στην περιοχή διαμονής τους μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες. Το έργο επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των πιο πάνω γυναικών έτσι ώστε να τις βοηθήσει να κατανοήσουν ότι έχουν τις δυνατότητες για να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

Οι στόχοι του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε νεαρές γυναίκες μέσα από την ενημέρωση και υποστήριξη τους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την δημιουργικότητα την καινοτομία.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:
• Ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νεαρών γυναικών στις χώρες των εταίρων,
• Ενίσχυση και επέκταση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην Ευρώπη καθώς και προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων,
• Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή,
• Συνεισφορά στην ενοποίηση των προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και
• Παρακολούθηση της προόδου των νεαρών γυναικών για πιο σωστή προετοιμασία πριν την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.