Νέα

Ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης της Πολωνίας και τον Πολωνικό Οργανισμό OIC Poland Foundation συμμετείχε σε δύο Ευρωπαϊκά έργα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών εμπειρογνωμόνων, προερχόμενους από διάφορους φορείς. 


Ο κύριος στόχος των έργων New challenges – European experiences και Knowledge exchange – exchange of good practices for the youth ήταν η βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων που είναι σημαντικές για την ποιότητα του προτύπου ανάπτυξης και υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης των εκπροσώπων των τοπικών κυβερνητικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) από την Ανατολική Πολωνία, διαμέσου της μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που υλοποιούνται στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 2017 – 2019, η Eurosuccess Consulting (EUROSC) σε συνεργασία με τον ΜΚΟ οργανισμό Center for Competence Development Cyprus (COMCY) και τους πιο κάτω συνεργάτες οργανισμούς και φορείς, φιλοξένησε περισσότερους από 120 Πολωνούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι έλαβαν γνώση και εκπαίδευση σχετικά με τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται στην Κύπρο ως προς την διαχείριση διαφόρων ομάδων πληθυσμού και ειδικότερα νέους οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες ομάδες. Παράλληλες δραστηριότητες διεξήχθησαν σε Ελλάδα, Ισπανία και Σκωτία.

Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Young Women as Social Entrepreneurs, Path to better life - Women Pro, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (Δράση KA2) και έχει ξεκινήσει το Μάϊο του 2018. Το Women Pro είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων εταίρων οργανισμών από τέσσερις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, με απώτερο στόχο να ενδυναμώσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες νεαρών γυναικών που ζουν την ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές.

Τι είναι το έργο Women Pro;

Το έργο WomenPRO έχει ως σκοπό να παρακινήσει νεαρές γυναίκες που διαμένουν στην ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές στο να απασχοληθούν επαγγελματικά στην περιοχή διαμονής τους μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες. Το έργο επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των πιο πάνω γυναικών έτσι ώστε να τις βοηθήσει να κατανοήσουν ότι έχουν τις δυνατότητες για να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

Οι στόχοι του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε νεαρές γυναίκες μέσα από την ενημέρωση και υποστήριξη τους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την δημιουργικότητα την καινοτομία.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:
• Ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νεαρών γυναικών στις χώρες των εταίρων,
• Ενίσχυση και επέκταση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην Ευρώπη καθώς και προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων,
• Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή,
• Συνεισφορά στην ενοποίηση των προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και
• Παρακολούθηση της προόδου των νεαρών γυναικών για πιο σωστή προετοιμασία πριν την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

O Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting και η εταιρεία LACON σας προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00, στο Πάρκο Ελεούθκια (αυτοκινητόδρομος Λεμεσός – Πάφος, έξοδος Αναρίτα/Τίμη (Αεροδρόμιο), Πάφος, τηλέφωνο: 26423250) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Training for the production of Organic Olive Oil - ECOLIVE (Αρ. Συμβολαίου: 2015-1-TR01-KA202-022526).

Τι είναι το έργο ECOLIVE;

Το έργο ECOLIVE (Training for the production of Organic Olive Oil) αναγνωρίζει ότι συχνά οι γεωργοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και στήριξη για να στραφούν στην οργανική γεωργία ή για να μετατρέψουν τυπικούς ελαιώνες σε οργανικούς. Έτσι, το έργο αποσκοπεί στο να αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά ως επίσης να εκπαιδεύσει τους πιο πάνω σε τομείς όπως: (1) Προετοιμασία και διαχείριση του εδάφους των ελαιώνων και τη διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, (2) Οργανική γονιμότητα του ελαιώνα, (3) Προστασία φυτών στον ελαιώνα, (4) Τεχνικές καλλιέργειας και μεταφοράς, (5) Παραγωγή ελαιόλαδου με φυσικές μεθόδους σε μια ιδανική θερμοκρασία χωρίς τη χρήση χημικών διαλυτών, (6) Η συσκευασία, η συντήρηση και η μεταφορά του βιολογικού ελαιόλαδου, (7) Η σήμανση του βιολογικού ελαιόλαδου και (8) Η εξαγωγή του βιολογικού ελαιόλαδου.

Το Ευρωπαϊκό έργο ECOLIVE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (Βασική Δράση 2), έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2015. Το ECOLIVE είναι αποτέλεσμα μιας νεοσύστατης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων οργανισμών από τέσσερις χώρες της Μεσογείου, με απώτερο στόχο να υποστηρίξουν άτομα και οργανισμούς οι οποίοι εξειδικεύονται στην παραγωγή ελαιολάδου, σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και προώθησης του βιολογικού ελαιολάδου.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του έργου είναι: Eurosuccess Consulting (Κύπρος), Action Synergy SA και Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας και Ιθάκης (Ελλάδα), SVI.MED Centro Euromediterraneo Perlo Sviluppo Sostenibile Onlus Associazione (Ιταλία), IZMIR ABIGEM DANISMANLIK ve OZEL EGITIM A.S. και MAKRO Yonetim Gelistirme Danismanlik Ltd. Sti. (Τουρκία).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και επιχορηγείται από την Ε.Ε.. Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε την σχετική φόρμα, πατώντας εδώ, μέχρι και την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018.

Για να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.

Το ActYouth EU- είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2015 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Το ActYouth EU είναι αποτέλεσμα μιας νεοσύστατης στρατηγικής συνεργασίας που αποτελείται από πέντε οργανισμούς τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών, με απώτερο σκοπό να βελτιώσουν σημαντικά την ανώτατη εκπαίδευση.