Νέα

Ο Οργανισμός μας, ως εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και ως πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), διοργανώνει επιχορηγημένα σεμινάρια τα οποία υποστηρίζουν στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα, καθώς επίσης και στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων που διέπουν την επιχείρηση/οργανισμό.

Το έργο WIN on-lineτο οποίο έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ επτά εταίρων οργανισμών από έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Κύπρο και Ισπανία). Απώτερος σκοπός του έργου είναι ενίσχυση της γυναικείας ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις άνεργες γυναίκες, άνω των 40 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους ηλεκτρονική επιχείρηση.

Ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με τον τομέα των ξένων επενδύσεων ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις γνώσεις σας σχετικά με τον τομέα της εκπαίδευσης συμβούλων για την προσέλκυση και υποστήριξη ξένων επενδυτών;

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση εργαλείων, τεχνικών και παραδειγμάτων προς μίμηση που θα βοηθήσουν τα στελέχη ενός οργανισμού, να κατανοήσουν περισσότερο τις προσωπικές τους συνήθειες Διοίκησης και στυλ ηγεσίας.