Ο Οργανισμός μας, συμμετέχει από τον Οκτώβριο του 2018 στο Ευρωπαϊκό έργο On Your E-Marks: Boosting key competences in web, graphic and digital arts by enhancing entrepreneurship and online presence in VET, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + (Βασική Δράση 2).

Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας σύμπραξης εφτά οργανισμών από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία και Ιταλία).

Τι είναι το έργο OnYourE-Marks;

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω της ενίσχυσης των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους στον τομέα των διαδικτυακών, γραφικών και ψηφιακών τεχνών προκειμένου να προσεγγίσουν τις τρέχουσες αγορές στο διαδίκτυο αποτελεσματικότερα.

Σε ποιους απευθύνεται;

  • Εκπαιδευτές της ΕΕΚ (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και μέντορες)
  • Εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις

Τα αποτελέσματα του έργου:

Κατά τη διάρκεια του έργου έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μεθοδολογίες, για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

  • Εμπεριστατωμένη μελέτη που σχετίζεται με τη διαδικτυακή παρουσία (online presence) η οποία παρουσιάζει πολιτικές και στρατηγικές που σχετίζονται με την επιχειρηματική εκπαίδευση στην ΕΕΚ και τους επιχειρηματικούς τομείς στην Ευρώπη.

Η διαδικτυακή παρουσία αφορά την δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Αυτό πραγματοποιείται μέσω μιας ιστοσελίδας, την ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) κλπ.

  • Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες και αποτελεσματικές διαδικτυακές στρατηγικές που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτές καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης.
  • Εκπαιδευτική μεθοδολογία και οδηγός για εκπαιδευτές ΕΕΚ, ο οποίος θα τους βοηθά να διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης για την επιχειρηματικότητα μέσα από τη διαδικτυακή παρουσία.
  • Εργαλειοθήκη πλούσια με εκπαιδευτικό υλικό και μεθόδους για εκπαιδευτές ΕΕΚ ούτως ώστε να διδάξουν την επιχειρηματικότητα και τη διαδικτυακή παρουσία.
  • Ανοιχτό πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning course) που θα συνδυάζει μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και δραστηριότητες σε αίθουσα (τόσο για εκμάθηση της επιχειρηματικότητας όσο και αποτελεσματική διαδικτυακή παρουσία).

Δραστηριότητες και επόμενα βήματα:

Σ’ αυτή τη φάση του έργου έχουν ολοκληρωθεί και δημοσιευθεί ήδη στην ιστοσελίδα του έργου η Εμπεριστατωμένη Μελέτη για την επιχειρηματικότητα και το ψηφιακό μάρκετινγκ καθώς και το Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει κατευθυντήριες και αποτελεσματικές διαδικτυακές στρατηγικές για τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ.

Στην παρούσα φάση, αναμένεται να τελειοποιηθεί και να δημοσιευθεί η Εκπαιδευτική Μεθοδολογία και Οδηγός για εκπαιδευτές ΕΕΚ για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της διαδικτυακής παρουσίας.

Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την Εργαλειοθήκη, η οποία θα παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και μεθόδους για τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ, καθώς και η Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning course) για τον ίδιο σκοπό. To υλικό τους θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing), της ψηφιακής δεοντολογίας (e-ethics) κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επαγγελματίες αυτοί παρευρέθηκαν από τις 17-21 Φεβρουαρίου 2020 στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση του έργου στην Πολωνία και έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία αυτών των εκπαιδευτικών υλικών.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επερχόμενες εκπαιδεύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2020!

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

* indicates required

Eurosuccess Consulting Ltd will use the information provided within this form in order to communicate with you for information purposes.

You can cancel your subscription anytime, by clicking on the relevant link at the end of any email you will be receiving from us, or contacting us at [email protected] We will treat your data with respect. For more information concerning the protection and treatment of the data, please visit our website. By submitting this form, you accept that we will use your data according to these terms.