Νew

Ο Οργανισμός μας, συμμετέχει από τον Οκτώβριο του 2018 στο Ευρωπαϊκό έργο On Your E-Marks: Boosting key competences in web, graphic and digital arts by enhancing entrepreneurship and online presence in VET, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + (Βασική Δράση 2).

Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας σύμπραξης εφτά οργανισμών από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία και Ιταλία).

Eurosuccess Consulting, is a Consulting Organization, active in European Union affairs, in particular in EU research, innovation and educational programmes and projects. Based in Nicosia, Cyprus, Eurosuccess Consulting is intensively involved in EU and National-funded transnational research, innovation and educational projects.

CULTVET Joint Course Announcement

Cultural Tourism is a growing industry and many employment opportunities are being opened all over the world. Therefore, there is an increased demand for specialists in the field while specialized qualifications on cultural tourism are rare.

Eurosuccess Consulting participates in the European project “Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment advisors” - Boost EU – FDI advisors, an Erasmus + project co-funded by the EU with the main aim to support the work of FDI advisors. The project started on 01/09/2017 and will conclude on 31/10/2019.

What is BOOST EU –– FDI advisors?

“Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment (FDI) advisors” is a project with the aim to increase foreign investments by developing a unique training programme which will equip FDI advisors with all the knowledge, skills and competences needed to provide all in one support for internationalization and relocation of foreign investors in one place.
What are the objectives of this project?
The main objectives of the project are:
• To improve quality and access to vocational education and training,
• To improve knowledge and skills of employees in relevant consulting companies,
• To improve employability of adult learners.

Who can benefit from BOOST EU –– FDI advisors?

FDI advisors, included in the training programme, will be able to provide information and support in all relevant fields (from selection of the right type of investment opportunity, opening and running the business to real estate investment, reallocation, funds raising and after care services). They will gain valuable knowledge and skills to attract potential foreign investors and thus contribute to national GDP increase, development of new jobs and other positive effects in their countries.
The BOOST EU products will be available in all national languages of the project: Slovenian, Greek and Croatian.

The consortium

The International dimension of the BOOST EU –– FDI advisors project is ensured by a consortium of partners and other relevant organizations from three European countries: Slovenia (Replika-Coordinator, B2), Cyprus (Eurosuccess Consulting) and Croatia (Magnet, PAR Business School).

 

Skupinska slika

Tags

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

* indicates required

Eurosuccess Consulting Ltd will use the information provided within this form in order to communicate with you for information purposes.

You can cancel your subscription anytime, by clicking on the relevant link at the end of any email you will be receiving from us, or contacting us at [email protected] We will treat your data with respect. For more information concerning the protection and treatment of the data, please visit our website. By submitting this form, you accept that we will use your data according to these terms.