Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για: (α) τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία και (β) τη δημιουργία […]

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% Μέγιστο ποσό: €200,000 (Φιλοσοφία De Μinimis) Δικαιούχοι Σχεδίου: Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (<250 άτομα) του μεταποιητικού τομέα Άλλες νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες: Παραγωγή βρώσιμου & μη βρώσιμου πάγου Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/μηχανών Ανακύκλωση μεταλλικών & μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις: […]

Σχέδιο Χορηγίας για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Για τους σκοπούς του Σχεδίου «Επιχείρηση» θεωρείται κάθε μονάδα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και περιλαμβάνει: Α) Φυσικά πρόσωπα, Κυπρίους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β) Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα) των οποίων την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης Επιχείρησης […]

Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο

Το Σχέδιο απευθύνεται σε: • τουριστικά καταλύματα (αποκλείονται οι ξενοδοχειακές μονάδες οποιουδήποτε αστέρα), • εστιατόρια, • ταβέρνες, • παραδοσιακά καφενεία και • εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό και την παράδοση. Στόχοι του Σχεδίου είναι: • η ενθάρρυνση επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό […]

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2 – Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων

Το ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2 – Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων έχει ως κύριο σκοπό την στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων από νωπά σταφύλια καθώς και το ξύδι και τα […]

Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Απώτερος σκοπός του Μέτρου αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων και η βελτίωση της τεχνολογίας και η εκμηχάνιση της παραγωγής στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα και ο εκσυγχρονισμός και η περιβαλλοντική αναβάθμιση των χοιροστασίων, βουστασίων, πτηνοτροφείων/ πτηνοσφαγείων και αιγοπροβατοτροφικών μονάδων μέσω της ενθάρρυνσης επενδύσεων σχετικά με την κατασκευή έργων υποδομής και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι […]

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.3: Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών

Απώτερος σκοπός του Μέτρου αποτελεί η παροχή κινήτρων για τον περιορισμό της γήρανσης τους και τη «διαδοχή» του αγροτικού πληθυσμού. Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Μέτρου είναι: • Μεταβίβαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε νεότερους γεωργούς • Αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. • Αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών […]

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.2: Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών

Απώτερος σκοπός του Μέτρου αποτελεί η παροχή κινήτρων για την παραμονή νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο και την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.  Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Μέτρου είναι: • Αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. • Δημιουργία βιώσιμων, ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με διαχειριστές νέους ανθρώπους, περισσότερο επιδεκτικούς στη χρήση της νέας τεχνολογίας. […]

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Μέσω του παρόντος Σχεδίου επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, μεταξύ άλλων, μέσω της ενθάρρυνσης και στήριξης επενδύσεων και παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην άμβλυνση των περιορισμών της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και εγγεγραμμένες κάτω από τον Κυπριακό […]

Σχέδιο Ενίσχυσης Υποδομής Κατάρτισης

Σχέδιο Ενίσχυσης Υποδομής Κατάρτισης Η ενίσχυση της υποδομής κατάρτισης επιχειρήσεων (conference rooms), με στόχο την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού (τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης επιχείρησης) σε τομείς, επαγγέλματα ή θέματα που έχουν προτεραιότητα για την επιχείρηση. Παράλληλα η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί την αίθουσα και για επιχειρηματικές δραστηριότητες της, απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι […]

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.