Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής, περιλαμβανομένων όσων είναι ενταγμένοι ή επιθυμούν να ενταχθούν σε Σύμφωνα Γαστρονομίας όπως το «Taste of Cyprus»

Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η βελτίωση της αισθητικής εικόνας των Κέντρων Αναψυχής/Καταστημάτων, η ενίσχυση της Κυπριακής φιλοξενίας, η ανάπτυξη της γαστρονομίας και του γαστρονομικού τουρισμού καθώς επίσης και η ενίσχυση της σύγχρονης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Αναψυχής/Καταστημάτων. Αφορά επιχειρηματίες οι οποίοι Κέντρα Αναψυχής και Καταστήματα Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής […]

Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος

Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων σε ύπαιθρο, ορεινά και σε απομακρυσμένες περιοχές, για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Αφορά επιχειρηματίες οι οποίοι διαχειρίζονται ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε Ορεινές, Ακριτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές, σε περιοχές υπαίθρου και στα χωριά Κόση, Μαρί και Πόλη Χρυσοχούς […]

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Μέσω του παρόντος Σχεδίου επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, μεταξύ άλλων, μέσω της ενθάρρυνσης και στήριξης επενδύσεων και παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην άμβλυνση των περιορισμών της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και εγγεγραμμένες κάτω από τον Κυπριακό […]

Σχέδιο Ενίσχυσης Υποδομής Κατάρτισης

Σχέδιο Ενίσχυσης Υποδομής Κατάρτισης Η ενίσχυση της υποδομής κατάρτισης επιχειρήσεων (conference rooms), με στόχο την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού (τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης επιχείρησης) σε τομείς, επαγγέλματα ή θέματα που έχουν προτεραιότητα για την επιχείρηση. Παράλληλα η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί την αίθουσα και για επιχειρηματικές δραστηριότητες της, απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι […]

Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών De Minimis για το σύστημα HACCP για τρόφιμα και ποτά

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων και βοήθειας υπό μορφή κυβερνητικών χορηγιών σε υφιστάμενες ή/και νέες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα τροφίμων και ποτών με στόχο να προωθήσουν την εφαρμογή του Συστήματος προληπτικής υγιεινής ασφάλειας των τροφίμων – HACCP. Το σχέδιο καλύπτει όλα τα προϊόντα τροφίμων και ποτών. Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες ή/και νέες επιχειρήσεις: (α) […]

Σχέδιο Ενίσχυσης της Εργαστηριακής Υποδομής στην Κύπρο

Το μέτρο απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οποιουδήποτε μεγέθους, που διενέργησαν ή διενεργούν ή θα διενεργήσουν δαπάνες για δημιουργία ή ενίσχυση εργαστηρίων ελέγχου/ δομικών/αναλύσεων προϊόντων και διακριβώσεων μηχανημάτων/οργάνων δοκιμών και μετρήσεων, τα οποία λειτουργούν ως ξεχωριστά νομικά πρόσωπα ή σε μεταποιητικές μονάδες. Εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις: – Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. […]